Students (in Polish)

Materiały do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych można znaleźć pod adresem: http://dudczak.info./miasi2012.